生活live

Dạy nối mi:

Mở rộng lông mi bạn không thể bỏ lỡ

Mở rộng lông mi bạn không thể bỏ lỡ

Dạy nối mi Nó liên quan đến việc sử dụng nhíp và một chất liên kết để cố định sợi tổng hợp vào lông mi tự nhiên.

全文